Aktuelle Bauvorhaben Oktober

Aktuelle Bauvorhaben Oktober

Fas­sa­de Aus­sen­putz­ar­bei­ten  Fraun­ho­fer BT       

 Maler-Gerüst­ar­bei­ten Fas­sa­de EHF 

 WDVS- Fas­sa­de Klinik 

 Sanie­rung Schu­le Maler-Spach­tel­ar­bei­ten innen  

 Maler-Boden­be­klags­ar­bei­ten  Betriebsgebäude 

 Sanie­rung Maler-Boden Umbau Büroräume 

  Maler-Putz­ar­bei­ten Fas­sa­de VHS 

  Fas­sa­de WDVS — Innen­putz­ar­bei­ten Turnhalle 

  Fas­sa­de WDVS ‑Schu­le